AEPMDD

Proiecte si activitati:
In prezent AEPMDD desfasoara urmatoarele campanii si activitati:

  • campanie de constietizare cu privire la colectarea selectiva a deseurilor;
  • seminarii de lucru cu cetatenii din judetul Bacau pe tema dezvoltarii durabile;
  • campanii de promovare a voluntariatul in randul copiilor si tinerilor din judetul Bacau.

Proiecte europene

EFFIVET- Transferarea structurilor europene VET pentru a acoperi nevoile de competente din domeniul eficientei energetice

Aplicant: Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, Spania
Coordonator: Cluster de la Energía de Extremadura, Spania
Programul de Invaţare pe Tot Parcursul Vieţii - LEONARDO DA VINCI Transfer de inovatie
Durata: 24 de luni (Octombrie 2013 – Septembrie 2015)


Partenerii din cadrul proiectului:
1. INTELIGENTNA ENERGIJA d.o.o., Croatia
2. Berufsfortbildungswerk Gemeinn. Bildungseinrichtung des DGB mbH, Germany
3. SC Global Commercium Development SRL, Romania
4. AEPMDD - Lifelong Learning Association for Environmental Issues and Sustainable Development, Romania
5. Local Councils' Association, Malta
6. Stratagem Energy Ltd, Cyprus

Website-ul proiectului: http://effivet-project.eu/

Despre proiect:
Una dintre problemele majore care impiedica dezvoltarea de masuratori de succes pentru eficienta energetica este lipsa de cunoastere a tehnologiilor de eficienta energetica si gestionare a energiei.
Lipsa de formare a profesionistilor a condus la un management energetic slab si, prin urmare, la o pierdere de energie, care face ca produsele noastre sa fie mai putin competitive.
Chiar mai mult, la nivel european, nu exista o calificare bine definita pentru managerii energetici. Prin urmare, exista multe dificultati pentru a implementa masuratori de eficienta energetica in toate statele membre, fiind nevoie de imbunatatiri in acest domeniu. .
Asociatia Spaniola a Societatilor de Servicii Energetice (ANESE), in colaborare cu ceilalti parteneri europeni din proiect, a identificat necesitatea de a defini un profil clar al Managerului Energetic, care este principalul obiectiv al proiectului EFFIVET.

Obiective:
Sprincipalele obiective ale proiectului:
  • De a dezvolta o structura de formare profesionala pentru sectorul eficientei energetice, care permite stabilirea unui sistem de calificare pentru viitor, in conformitate cu nevoile pietei.
  • De a transfera metodele dezvoltate in proiecte Leonardo anterioare, pentru a facilita identificarea abilitatilor necesare, participarea angajatorilor si utilizarea de instrumente europene comune (de exemplu, definirea de cunostinte, abilitati, competente si descrierea rezultatelor invatarii) pentru a promova transparenta si recunoasterea competentelor.
  • De a sprijini punerea in aplicare a strategiei "Noi competente pentru noi locuri de munca" prin imbunatatirea competentelor si abilitatilor sectorului eficientei energetice, ca parte a noii piete de „locuri de munca verzi".
  • De a stimula dezvoltarea sectorului european de eficienta energetica prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor domeniul eficientei energetice.
  • De a stimula relatia dintre formarea profesionala si viata profesionala.
ECONAT: Transferul, diseminarea si consolidarea modelului de bune practici pentru a gestiona Reteaua Natura 2000.

Coordonator: ESPAZO ENSINA SL din Spania
Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii LEONARDO DA VINCI Transfer de inovatie
Durata: 18 luni începând din decembrie 2011

Partenerii din cadrul proiectului:
1. IRMA S.L. - Institutul de Restaurare si Mediu din Spania
2. Infocenter EOOD din Bulgaria
3. MTU SIKSALI ARENDUSSELTS din Estonia
4. AEPMDD - Asociatia pentru Educatia Permanenta în Domeniul Mediului si al Dezvoltarii Durabile din Romania
5. Worldwide Friends Iceland din Islanda

Despre proiect

Proiectul ECONAT are scopul de a transfera un material inovativ de formare pentru zonele rurale, deoarece şi-a arătat valabilitatea în crearea locurilor de muncă, pentru adaptarea sa la nevoile reale, nu numai a grupurilor-ţintă, dar şi a companiilor sectorului, din cadrul Noii Surse de Angajarea constituită de managementul durabil al Zonelor Naturale şi al Reţelei Natura 2000. Se va ocupa cu prioritatile nationale specifice prin:
a) Implicarea companiilor în formare.
b) Semnarea scrisorilor de aderare ale proiectului
c) Participarea companiilor la Actiunile Experimentale de Formare prin practici legate de munca.
Aceste actiuni vor permite desfasurarea unei cooperari între formarea vocationala si lumea muncii, formare pentru performanta profesionala a unui nou loc de munca.
Fostul proiect "Natura-net", care acum este transferat, a dezvoltat o serie de concepte si instrumente care au permis intensificarea si calificarea unui sector inovativ cum ar fi sectorul de mediu cu referire la managementul durabil al Zonelor Naturale si al Retelei Natura 2000.
Trei produse sunt transferate: Design-ul Curricular, Ghidul de Practici legate de Munca si Manualul Didactic al Retelei Natura 2000. Aceste produse au fost alese deoarece sunt cele mai semnificative produse ale proiectului si deoarece pot sa controleze mai bine nevoile pentru profesionalizare ale grupurilor-tinta din sector, în diferite tari în care are loc transferul. Toate acestea insista asupra dezvoltarii Noii Surse de Angajare care este inovativa în sine si care necesita tehnicieni specialisti în diferite tari.

Obiective:

Acest proiect are scopul de a analiza si disemina bunele practici în relatie cu managementul durabil al Zonelor Naturale si al Retelei Natura 2000, sprijinirea formarii si introducerii muncii pentru grupurile-tinta.
1. Transferarea unei noi abilitati de a accesa nevoile pietei muncii cu referire la managementul european al Zonelor Naturale si al Retelei Natura 2000, folosind rezultatele proiectului "Natura-Net"(dezvoltat în cadrul Programului Leonardo da Vinci).
2. Adaptarea continutului instrumentelor pentru a fi transferat nevoilor si cerintelor grupurilor-tinta ale proiectului.
3. Promovarea integrarii noii învatari cu activitate de munca.
4. Desfasurarea transferului catre noile contexte socio-culturale si lingvistice.
5. Dezvoltarea implicarii tuturor membrilor sectorului de mediu, centrelor de formare, educatiei non-formale, grupurilor locale de actiune, companiilor publice si private... în dezvoltarea proiectului.
6. Promovarea principiului oportunitatilor egale din zonele de lucru.